HOME
Info Wilhelminasluis
Vierdaagse 2019
Dagelijks Nieuws
Sluizen
Foto's Vrachtschepen
Andere Scheepsfoto's
Bijzondere schepen
Schepen >100 jaar
Ansichtkaarten
Historie sluis
Oorlog in de Regio
Historie in de Regio
Andel Toen en Nu
Verhalen
Bodemvondsten
Leuke websites
Andel Wandelt
Vragen
Reacties
Contactformulier
Testpagina


24 december 1944 Dode bij de Wilhelminasluis 

 

 Op 24 december 1944 moeten in opdracht van de Duitse bezetters goederen worden  vervoerd, misschien wel granaten. Waarschijnlijk start het  transport in Zaltbommel en gaat dan door de Bommelerwaard tenslotte over de Meidijk naar Poederoijen in de richting van de Wilhelminasluis om daar over de brug naar het Land van Heusden en Altena te gaan.

Bij dit transport ook de landarbeider Jacob Hendrik Keinemans uit Kerkwijk, 46 jaar, met een boerenkar van zijn baas, de familie Slegh van de boerderij "Hemelrijk" in Kerkwijk.

Ter hoogte van de Andelse sluis, gesproken wordt bij het Gedenkteken, wordt het  transport onder vuur genomen door een Engels vliegtuig.
Keinemans wordt daarbij rond 16.00 uur dodelijk getroffen. Vooral de familie W. Bok, deze woonde toen in een boerderij in de Poederoijense Hoek, en andere buurtbewoners verlenen hulp aan Keinemans. Later worden zij daar d.m.v. een advertentie voor bedankt.

Hieronder de boerderij van Wijnand Bok in de Poederoijense Hoek.

Op een plaquette op de begraafplaats van Bruchem komt de naam J.H. Keinemans voor als oorlogsslachtoffer. Toch ligt hij volgens de website  www.zerken.nl niet op die begraafplaats begraven, hoewel het Streekarchief in Zaltbommel aangeeft dat Keinemans daar wel ligt.

In het boek “De Bommelerwaard 1939-1945” staat het overlijden heel droog vermeld op pag. 131: “Gedood tijdens een beschieting van een colonne bij de Andelse sluis: de heer Keinemans uit Delwijnen”.

In een dagboek getiteld "Nederland en Oranje in bange dagen" van de oud-burgemeester van Hedel Cornelis van de Werken (geb. te Nederhemert) en uitgegeven in mei 1984, toen hij in Wijk en Aalburg woonde, verhaalt hij van dag tot dag wat er in de dorpen in de Bommelerwaard in de laatste oorlogswinter is voorgevallen. Op  pag. 44 staat het volgende te lezen.
"Wij hebben vandaag ook gehoord dat met kerstavond de heer J. Keinemans uit Delwijnen dodelijk is getroffen door een kogel van de geallieerde vliegers toen hij in Andel met paard en wagen moest rijden voor de Duitsers".

 In die winterperiode van 1944-1945 vinden aanvallen met geallieerde vliegtuigen met grote regelmaat plaats en vooral transporten worden daarbij onder vuur genomen. In de Toren, een regionaal krantje, van december 1989 staat een artikel van H.V. de Bruijn uit Haaften. Ook in dat artikel wordt gesproken over een transport dat op 24 december 1944 over de Andelse sluis moet met goederen die worden vervoerd in opdracht van de Duitsers. De Bruijn ziet op die bewuste decemberdag vanaf de dijk bij Giessen hoe een Engels jachtvliegtuig, dat aanvallen doet op hen en op de sluis, met een gang in de Maas verdwijnt.

Wie ook een Engels vliegtuig op dezelfde dag in de Maas ziet storten na een aanval is Gijs Millenaar. In “Herinneringen 60 jaar Vrijheid” staat op pagina 60: “Twee Duitsers die bij mij waren vlogen direct in een schuttersputje, maar ik bleef bij het paard achter een hooischelf en had zodoende ook dekking. Ik zag hoe een Duits vliegtuig terugschoot op het Engelse jagertje, dat drie keer in zijn duik omdraaide en in de Maas vloog. Het water plonsde in een grote zuil omhoog, waarop andere Engelse jagertjes weer in hevige mate op de sluis begonnen te schieten”.

In februari 2012 sprak ik met Arie Versteeg (83) die toen met zijn ouders in een huis woonde op het punt waar de Nieuwendijk bij de Batterij van Brakel uitkomt op de Waaldijk. Ook hij zag, alles in die tijd was nog open terrein, een vliegtuig in de Maas vallen. Maar ook wist hij te vertellen, hij wist zelfs nog dat het op een zondag was, dat zijn vader en hij bij de woning twee paarden, waarvan één een kar achter zich had, hebben tegengehouden. Die paarden waren bezweet en angstig en kwamen vanuit de richting van de Poederoijense Hoek, ongetwijfeld er vandoor gegaan tijdens een beschieting.

Drie vragen heb ik over deze 24ste december 1944:
1. Wie kan meer vertellen over de hierboven beschreven gebeurtenissen op deze dag
2. Wie weet waar J.H. Keinemans ligt begraven
3. Wie heeft meer info over dat in de Maas gestorte vliegtuig

Op dinsdag 6 maart hoorde ik van de heer Groeneveld, in de oorlogsjaren werkte hij als sluiswachter op de Wilhelminasluis, interessant nieuws. Hij had met zijn zuster gesproken die in 1944 (ook nu nog) in Poederoijen woonde. Zij had gezien dat de begrafenisstoet, misschien wel alleen paard en wagen, van Keinemans langs haar huis kwam op weg naar Aalst. Daar werd J.H. Keinemans begraven, omdat dit in Bruchem of Kerkwijk gezien de omstandigheden niet meer mogelijk was. In Aalst woonde een zuster van Keinemans. 
 

                        terug naar boven of naar overzicht Oorlog in de Regio

Top