HOME
Info Wilhelminasluis
Dagelijks Nieuws
Vakantie aug 2020
Sluizen
Foto's Vrachtschepen
Andere Scheepsfoto's
Bijzondere schepen
Schepen >100 jaar
Ansichtkaarten
Historie sluis
Oorlog in de Regio
Historie in de Regio
Andel Toen en Nu
Verhalen
Bodemvondsten
Wandeltochten
Vragen
Reacties
Contactformulier
Van alles wâ

De Rib vanaf de Maas gezien, nog geen fabriek

Schepen die naar de fabriek van De Heus in Andel moeten, komen veelal eerst door de Wilhelminasluis. Ze meren dan af aan De Rib, het gebied waar de fabriek staat, maar ook het terrein ernaast.

Een aantal jaren terug komt het bericht dat De Heus Voeders aan De Rib geen nieuwe fabriek gaat bouwen, maar dat de produktie elders wordt voortgezet. Daarna krijgt de fabriek een andere productielijn en lijkt daarmee gewaarborgd voor langere tijd.

 In de jaren dertig van de vorige eeuw vestigde N.J.G. Schouten uit Giessen zich aan De Rib. Het terrein veranderde aanzienlijk van een uiterwaardengebied tot een fabrieksterrein. In de loop van de jaren kwamen er steeds meer gebouwen bij totdat de huidige grootte werd bereikt. Zo kwam in 1954 de gezichtsbepalende hoge toren met een hoogte van 30 meter.
Vergeleken met vroeger is de bedrijvigheid de laatste jaren flink afgenomen. Toen vaak veel schepen bij de fabriek, tegenwoordig is het een stuk rustiger.

De toegang tot het fabrieksterrein liep over de Ribstoep, de huidige toegang tot de rivier. Via de Hoge Maaasdijk en de Julianastraat moest het vrachtverkeer van en naar het terrein rijden, dwars door Andel heen.
Bij de in- en uitgang van het fabrieksterrein was de portiersloge van waaruit de portiers toezicht hielden. De werknemers moesten hier langs en hun aankomst- en vertrektijden registreren. Omdat de meesten per fiets kwamen, was een fietsenstalling aanwezig.
Bij de fabriek lagen constant enkele schepen die dienden als opslag, te vergelijken met de functie van de Fritz nu.

Bovenaan De Rib, tegenwoordig Hoge Maasdijk 15, woonde aannemer Aai Tankens, die daarbij ook nog fietsen repareerde, taxi reed en roeibootjes voor de hengelaars verhuurde. Zijn winkel en werkplaats was bij de woning. De timmerwerkplaats was er tegenover in een pand dat nu een woonhuis is. 

De Rib is een deel van de Maasdijk, vroeger de hoofdroute tussen de dorpen in de omgeving. Vanaf hier is het dorp Andel steeds verder uitgebreid. Belangrijke voorzieningen, zoals gemeentehuis, postkantoor, kerk, winkels en cafés, lagen dan ook allemaal langs de dijk.
Veel is verdwenen, maar gelukkig zijn er de foto’s van toen en toch ook een paar panden waardoor het gebied toch wat van zijn karakter heeft behouden.
Verdwenen is bijvoorbeeld Café Bouman, links van de afrit naar de loswal. Lang deed het café dienst als “Wachtplaats voor de Stoomboten”, maar ook werden er openbare verkopingen gehouden. Veel later werd in de serre een consultatiebureau ingericht waar de jonge moeders hun baby of kleuter konden laten onderzoeken door de dokter en zuster.

Kees Roza was de laatste uitbater voordat het pand werd verkocht aan N.G.J. Schouten B.V. Die gebruikte het eerst als bijkantoor, maar vervolgens werd het net als de naastgelegen schuur gesloopt om een betere ontsluiting naar het fabrieksterrein te krijgen.

 De Rib was ook een ontmoetingsplek. Voor het café trof men elkaar om de laatste nieuwtjes en verhalen uit te wisselen. Verder is er lang een bushalte geweest bij het café.
Tegenover het café, nu Hoge Maasdijk 14, woonde Leen Vogelaar, wethouder en op tal van terreinen maatschappelijk actief. Naast hem woonde dokter Van Oosterom die zich daar in 1932 vestigde.
Daarnaast in een grote boerderij, nu Hoge Maasdijk 8,
woonden ooit drie gezinnen totdat het door het bedrijf van Schouten werd gekocht om het als laboratium te gebruiken. Tegenover dit pand is nog steeds een trap te vinden die de laboranten gebruikten om naar en van de fabriek te gaan. Inmiddels is het pand weer helemaal als woonhuis in gebruik.

Voor wat nu Hoge Maasdijk 15 is, stond vroeger een benzinepomp van Aai Tankens, deze is allang weg. Maar onder dit pand zit nog wel een grote kelder waarin bewoners van Andel in de Tweede Wereldoorlog menig angstig uurtje hebben doorgebracht.
In het huidige pand Hoge Maasdijk 18 was vroeger de drogisterij van Kees van Berkel. Daarvoor was het een café met daarin ruimte voor het raadhuis. Daarnaast, onder hetzelfde dak, was de manufacturenwinkel van Heiltje Bonis, later voortgezet door haar dochter Basje.
Ook in oorlogstijd had De Rib een belangrijke functie. Als daartoe aanleiding was, moesten inwoners van Andel zich bij de Romboutstoren verzamelen om van daar naar De Rib te gaan. Die plaats was aangewezen om van daar naar veiliger oorden te worden gescheept. Het is nooit nodig geweest, maar voor alle zekerheid werd in 1939 toch een keer geoefend.


                                                                          Passagiersschepen aan De Rib

Gezicht vanuit de Julianastraat, op de achtergrond woningen aan De Rib

   

Drukte aan De Rib

 

Drukte aan De Rib

De Rib gezien vanaf de Poederoijense Hoek

Verhaal is vrij naar de bijdragen vanTeus van Tilborg in Aktu-Ael 198 en 199 van resp. april en mei 2012. Andere nummering van deze bladen is Twintigste Jaargang nummer 8 en 9.

                                                       

Top