HOME
Info Wilhelminasluis
Dagelijks Nieuws
Sluizen en Keringen
Vrachtschepen
Andere Scheepsfoto's
Bijzondere schepen
Schepen >100 jaar
Ansichtkaarten
Historie sluis
Oorlog in de Regio
Historie in de Regio
Andel Toen en Nu
Verhalen
Bodemvondsten
Vragen
Reacties
Contactformulier

Een prominente plaats neemt op deze foto het witte huis in. Het huis staat in de Julianastraat en is bekend als "Maagdenhuis". Maar er is meer vreemds aan dit zo prachtige huis waarin tegenwoordig een notaris zetelt.
 

In het boek "Van Instituut tot Regenboog" over 150 jaar christelijk onderwijs in Nieuwendijk staat op pagina 61/62 het volgende:
"De groei van de christelijke school in de nadagen van de 19de eeuw wordt met blijdschap en dankbaarheid ontmoet. Maar daarnaast nemen de zorgen toe over het ruimtegebrek in het schoolgebouw dat steeds nijpender wordt. De stoute schoenen zullen aangetrokken moeten worden om de familie den Dekker te benaderen voor toestemming en financiële bijstand ter vergroting van de school met twee lokalen.
Het is dan 1895, een jaar na het overlijden van meneer Arie. De gesprekken worden eerst gevoerd met de zuster en de dochter van de herenboer, die beiden de naam Amelia dragen.
Vooral de kordate dochter Amelia neemt het voortouw om de school met de Bijbel te helpen. Zij stelt meteen een bedrag van vijfhonderd gulden beschikbaar voor de vergroting van de school en dat goede voorbeeld wordt prompt nagevolgd door de gulle tante Amelia.
Er is echter ook nog toestemming en medewerking nodig van de zoon van Arie den Dekker: Dyonisius. Dat geeft heel wat meer problemen. De 41-jarige Dyonisius koerst namelijk een andere levensweg dan zijn vader en zuster. Daardoor komt hij in conflict met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk en de moeilijkheden escaleren na de dood van vader den Dekker. 
Tenslotte breekt de zoon met de kerk en laat zijn huis in Nieuwendijk afbreken om het in Andel weer te laten opbouwen."

De foto bij deze tekst toont Dyonisius den Dekker. Foto uit het Streekarchief LHA (Heusden). 

 De afbraak in Nieuwendijk van het Herenhuis en het opbouwen ervan in Neer-Andel vindt plaats in 1898. Het wordt gebouwd op een terp met een breed bordes van hardsteen die via een trap van zeven treden is te bereiken. Het huis ligt parallel aan de Julianastraat. 

Het prachtige pand is bekend als ‘Het Maagdenhuis’, een naam die verkregen werd doordat er jarenlang leraressen van de plaatselijke huishoudschool verbleven. In 1976 betrok notaris S.Ph.A. Jungerius het en sindsdien doet het dienst als notariskantoor.

 Op het allang ter ziele gegane blog van Het Dorp staat het volgende artikel over dit huis:


  Bronnen:

Monumentenregister 
Jan Biesheuvel - Van Instituut tot Regenboog
Het Dorp Andel

                                  terug naar boven              terug naar Andel Toen en Nu 

 

Top